Vi bygger en tro på framtiden

Jag har alltid känt mig starkt berörd av Stig Dagermans dikt.

”Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra: en annan människa väl. Men detta är redan så mycket, att själva stjärnorna ler…”

Dikten öppnar mitt perspektiv från det inåtvända och egoistiska till en omtanke om varje människas lika värde. De konkreta handlingarna i vardagen behövs utöver stora världsförbättrande ord.

I politiken vill jag bekämpa de krafter som hänsynslöst utnyttjar rädsla och otrygghet för egen vinning, sluter ögonen inför krig, fattigdom eller klimatutmaningar, som utesluter människor från gemenskap på basen av ursprung eller egoistiskt försvarar egna intressen på bekostnad av andras.

Att göra en annan människa väl handlar om att verkligen försöka se människor som dem de är. Jag vill önska dig ett gott nytt år.

Riksdagsvalet 2023

I denna tid känns det oerhört viktigt att bära samhällsansvar för en fungerande demokrati. I en brytningstid bör stora framtidsbeslut göras för att rädda klimatet, för att bevara de internationella samarbetsstrukturerna och normerna, för att trygga fred och säkerhet och för att åstadkomma jämställdhet. Jag vill som beslutsfattare vara modig med siktet på att skapa framtidstro. 

Jag är beredd att fortsätta som riksdagsledamot och även i fortsättningen stå upp för det jag tror på, även när det blåser. Vi behöver beslutsfattare som målmedvetet för oss framåt. Jag vill fortsätta vara en stark motkraft till de inskränkta och människofientliga krafterna i politiken som odlar rädsla och missunnsamhet mellan människogrupper. Jag kandiderar i riksdagsvalet i Helsingfors valkrets.

De unga & de äldre

Att ta hand om de unga, att inge framtidstro och tro på sig själv sker genom utbildning och skräddarsydda lösningar för sysselsättning, t.ex. lärlingsavtal och praktikplatser. De äldre har rätt till en god vård. Vi måste återvinna förtroendet och säkerställa kvaliteten för omsorgen.

Feminism, jämställdhet, likabehandling & mänskliga rättigheter

Kvinnorörelsen har haft en enorm betydelse i historien. Utan den hade samhället inte sett ut som det gör idag. Jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter är en förutsättning för ett inkluderande samhälle där alla känner sig välkomna. Det vill jag fortsätta kämpa för.

Hållbarhet, klimatet, biodiversitet, energi & Östersjön

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Vi har ett gemensamt ansvar för vår jord och för vår miljö. En hållbar framtid förutsätter en tydlig politik som sporrar till ekologiska investeringar, en hållbar livsstil och produktion.

Läs mer om min politik