Vi bygger en tro på framtiden

I DENNA TID känns det oerhört viktigt att bära samhällsansvar för en fungerande demokrati. I en brytningstid kan stora framtidsbeslut göras för att rädda klimatet, för att stärka det internationella samarbetet, för att trygga fred, balansera ekonomin och säkerhet och för att åstadkomma jämställdhet.

VI ÄR LYCKLIGT LOTTADE som bor i ett bra land. Genom att satsa på  bildningen – på kultur, utbildning och vetenskap bygger vi ett starkt socialt kapital för att ge varje barn goda verktyg i livet. Kultur och kunskap ökar vår förståelse för varandra och motarbetar fördomar. Rädsla och hotbilder får inte driva oss mot varandra. Människorna är vår största resurs.

I POLITIKEN vill jag bekämpa de krafter som hänsynslöst utnyttjar rädsla och otrygghet för egen vinning, sluter ögonen inför krig, fattigdom eller klimatutmaningar, som utesluter människor från gemenskap på basen av ursprung eller egoistiskt försvarar egna intressen på bekostnad av andras.


Kultur

MITT SFP ÄR ETT KULTURPARTI. Kulturanslaget bör höjas till en procent av statsbudgeten. Varje euro som satsas på kultur betalar sig mångfaldigt tillbaka. Kulturen stärker välbefinnandet och känslan av gemenskap.  En konstupplevelse man fått som barn kan lämna spår hos en i resten av livet.

Riksdagsvalet 2023

I min politiska karriär har jag alltid valt att ta steget fullt ut för att att bära mitt ansvar. Jag har fått äran att ta ledarskap i många uppdrag nationellt och internationellt. Det har också betytt att jag fått stå upp för våra värderingar och fått kämpa för det vi tror på. Ibland kan det bli obekvämt. Men jag har aldrig ångrat att jag burit det här ansvaret.

Ibland frågar människor varför jag varit så länge med i politiken och då svarar jag att det är mitt sätt att bära ansvar för vårt Finland. Jag vill stå för en människovärdig och human politik. Många utmaningar, såsom klimatförändringen, är enorma och svåra att lösa, men vi politiker har ansvar för att söka lösningarna. Nu är det viktigare än någonsin att stå upp för demokratin. Respekten för allas mänskliga rättigheter tryggar din och min frihet, friheten att vara dem vi är.

I politiken behövs mod, vilja, framtidstro och förtroende. Jag vill fortsätta att som riksdagsledamot jobba för mänskliga värderingar. Jag står upp för det jag tror på, även när det blåser. Jag kandiderar i riksdagsvalet i Helsingfors valkrets.

Fred, säkerhet och internationellt samarbete

Vi lever i en allvarlig och exceptionell tid. Kriget i Ukraina påminner oss finländarna om krigshotet på ett annat sätt än tidigare, och det har rubbat vår grundläggande känsla av trygghet. Med rädsla och hat kan man vinna makt men inte fred.

Hållbarhet, klimatet, biodiversitet, energi och Östersjön

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Vi har ett gemensamt ansvar för vår jord och för vår miljö. En hållbar framtid förutsätter en tydlig politik som sporrar till ekologiska investeringar, en hållbar livsstil och produktion.

Jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter

Kvinnorörelsen har haft en enorm betydelse i historien. Utan den hade samhället inte sett ut som det gör idag. Jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter är en förutsättning för ett inkluderande samhälle där alla känner sig välkomna. Det vill jag fortsätta arbeta för.

Läs mer om min politik

Create a website or blog at WordPress.com