DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA har alltid varit en röd tråd i min karriär – som riksdagsledamot, omsorgsminister, diplomat och särskild representant vid OSSE. Detta arbete vill jag fortsätta arbeta med även i fortsättningen som riksdagsledamot. Jag kandiderar i riksdagsvalet för att jag tror och vet att politiken är det centrala verktyget för att förändra samhället. Att tro på politiken är att tro på demokratin.

I MITT FINLAND lämnas ingen vind för våg. Varje barn är värdefullt, varje människa viktig. Vårt välfärdssamhälle är byggt på de framgångar vi nått i frågor som gäller jämlikhet och likabehandling. De finländska barnen måste kunna lita på att vi vuxna ger dem en god framtid. Jag tror på en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras och där var och en får själv välja sin egen identitet. Skyddet av minoriteter avspeglar hur vi respekterar människovärdet.