Politiikkani

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja ihmisoikeudet

Naisliikkeellä on ollut suunnaton merkitys historiassamme. On ymmärretty, että tulee tehdä työtä yhdessä, jotta saavutetaan uskottavuus ja toivo paremmasta tulevaisuudesta. Ihmisoikeuksia on suojeltava joka päivä. On tärkeää, että jatkamme systemaattista työtä rasismin, vihapuheen ja disinformaation torjumiseksi kaikilla tasoilla.

Kestävä kehitys, ilmasto, luonnon monimuotoisuus, energia ja Itämeri

Ilmastokysymys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Meillä on yhteinen vastuu maailmastamme ja ympäristöstämme. Kestävä tulevaisuus edellyttää selkeää politiikkaa, joka kannustaa ekologisiin investointeihin sekä kestävään elämäntapaan ja tuotantoon.

Rauha, turvallisuus ja kansainvälinen yhteistyö

Elämme vakavaa ja poikkeuksellista aikaa. Ukrainan sota muistuttaa meitä suomalaisia ​​sodan uhkasta eri tavalla kuin ennen ja se on järkyttänyt perusturvallisuuden tunnetta. Pelolla ja vihalla voit voittaa valtaa, mutta et rauhaa.

Rasismia vastaan

Meidän on pysäytettävä vihan ja rasistisen asenteen kehitys vähemmistöjä kohtaan. Vähemmistöt rikastavat yhteiskuntaa ja ovat tärkeä osa vahvaa inhimillistä pääomaa. Työskentelen avoimen ja osallistavan yhteiskunnan puolesta

Talous, hyvinvointiyhteiskunta ja hyvinvointi

Uskon tulevaisuuteen ja siihen, että voimme yhdessä ratkaista ongelmat. Kaikki päätökset, joita teemme, eivät ole miellyttäviä, mutta tärkeintä on, että jokaisella on osallistumisen ja oikeudenmukaisuuden tunne sekä halu saavuttaa muutoksia. Vastuullinen, kestävä ja pitkäaikainen talouspolitiikka on perusedellytys hyvinvoinnin turvaamiseksi ja kehittämiseksi.

Nuoret ja vanhat

Nuorista huolehtiminen, heidän tulevaisuudenuskonsa sekä uskonsa omaan itseensä tapahtuvat koulutuksen ja räätälöityjen työllisyysratkaisujen, kuten oppisopimuskoulutuksen sekä harjoittelupaikkojen avulla. 

Jokainen ansaitsee arvokkaan vanhuuden, jossa heidän tarpeitaan kuunnellaa ja jossa he saavat tarvitsemansa hoidon ja turvan. Meidän tulee muistaa vanhempien ihmisten merkittävä työpanos niin suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa, kuin myös yhdistystoiminnassa, vapaaehtoistyössä, omaishoidossa sekä lasten ja lastenlasten hoidossa.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: