Min politik

Så många har varit så förtjusta i att syssla med förvaltning att de glömt innehållet i politiken. Jag tror på att det är innehållet man ska jobba med, för annars blir det bara skenbara förändringar där man varken ändrar hur man gör eller hur man arbetar. Nedan kan du läsa mer om några av de frågor som ligger mig nära hjärtat.

Jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter

Kvinnorörelsen har haft en enorm betydelse i historien. Utan den hade samhället inte sett ut som det gör idag. Jämställdhet, likabehandling och mänskliga rättigheter är en förutsättning för ett inkluderande samhälle där alla känner sig välkomna. Det kommer jag fortsätta arbeta för.

Hållbarhet, klimatet, biodiversitet, energi och Östersjön

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Vi har ett gemensamt ansvar för vår jord och för vår miljö. En hållbar framtid förutsätter en tydlig politik som sporrar till ekologiska investeringar, en hållbar livsstil och produktion.

Fred, säkerhet, och internationellt samarbete

Vi lever i en allvarlig och exceptionell tid. Kriget i Ukraina påminner oss finländarna om krigshotet på ett annat sätt än tidigare, och det har rubbat vår grundläggande känsla av trygghet. Med rädsla och hat kan man vinna makt men inte fred.

Ekonomi, välfärd och välmående

Jag tror på framtiden och att vi kan lösa problemen om vi jobbar tillsammans. Alla beslut kommer inte att vara trevliga, men det viktiga är att alla har en känsla av delaktighet och rättvisa då man genomför förändringar, att man har en vilja att åstadkomma någonting. En ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik är grundförutsättningen för att kunna säkra och utveckla vår välfärd.

Mot rasism och vulgärnationalism

Vi måste vända utvecklingen då det gäller hatet och den rasistiska inställningen till minoriteter. Minoriteter berikar samhället och utgör en viktig del av ett starkt humankapital.

De unga och äldre

Att ta hand om de unga, att inge framtidstro och tro på sig själv sker genom utbildning och skräddarsydda lösningar för sysselsättning, t.ex. lärlingsavtal och praktikplatser. De äldre har rätt till en god vård. Vi måste återvinna förtroendet och säkerställa kvaliteten för omsorgen.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: