Rakennetaan tulevaisuudenuskoa

Stig Dagermanin runo on aina koskettanut minua syvästi.

”Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ. Endast en sak kan du göra, en annan människa väl. Men detta är redan så mycket att själva stjärnorna ler…”

Runo avaa omaa näkökulmaani, pois sisäänpäin kääntyneestä ja itsekkäästä, toisesta välittämiseen ja jokaisen ihmisen yhdenvertaisuuteen. Arjen konkreettisia tekoja tarvitaan suurten sanojen rinnalle maailman parantamiseksi.

Politiikassa taistelen niitä voimia vastaan, jotka häikäilemättömästi hyödyntävät pelkoja ja turvattomuutta omien etujensa mukaisesti, jotka sulkevat silmänsä sodille, nälälle tai ilmastonmuutokselle, sulkevat ulos ihmisiä heidän alkuperänsä vuoksi tai itsekkäästi ajavat omia etujaan toisten kustannuksella.

”Att göra en annan människa väl” tarkoittaa minusta toisen ihmisen kunnioittamista sellaisena kuin hän on. Haluan toivottaa Sinulle hyvää uutta vuotta.

Eduskuntavaalit 2023

Tässä ajassa tuntuu erittäin tärkeältä kantaa yhteiskunnallista vastuuta toimivasta demokratiasta. Elämme vakavia aikoja, ja nyt tulee tehdä suuria tulevaisuuden päätöksiä ilmaston pelastamiseksi, kansainvälisten yhteistyörakenteiden ja -normien säilyttämiseksi, rauhan ja turvallisuuden takaamiseksi sekä sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi. Päätöksentekijänä haluan olla rohkea ja luoda uskoa tulevaisuuteen. 

Olen valmis jatkamaan työtäni kansanedustajana ja puolustamaana minulle tärkeitä arvoja, myös kun politiikassa tuulee. Tarvitsemme päättäjiä, jotka määrätietoisesti vievät meitä eteenpäin. Haluan jatkossakin olla vahva vastavoima politiikan ahdasmielisille ja ihmisvastaisille voimille, jotka kasvattavat pelkoa ja kateutta ihmisryhmien välillä. Olen eduskuntavaaliehdokas Helsingin vaalipiirissä.

Nuoret ja vanhat

Nuorista huolehtiminen, heidän tulevaisuudenuskonsa sekä uskonsa omaan itseensä tapahtuvat koulutuksen ja räätälöityjen työllisyysratkaisujen, kuten oppisopimuskoulutuksen sekä harjoittelupaikkojen avulla. 

Jokainen ansaitsee arvokkaan vanhuuden, jossa heidän tarpeitaan kuunnellaa ja jossa he saavat tarvitsemansa hoidon ja turvan. Meidän tulee muistaa vanhempien ihmisten merkittävä työpanos niin suomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa, kuin myös yhdistystoiminnassa, vapaaehtoistyössä, omaishoidossa sekä lasten ja lastenlasten hoidossa.

Feminismi, tasa-arvo, yhdenvertaisuus ihmisoikeudet

Naisliikkeellä on ollut suunnaton merkitys historiassamme. On ymmärretty, että tulee tehdä työtä yhdessä, jotta saavutetaan uskottavuus ja toivo paremmasta tulevaisuudesta. Ihmisoikeuksia on suojeltava joka päivä. On tärkeää, että jatkamme systemaattista työtä rasismin, vihapuheen ja disinformaation torjumiseksi kaikilla tasoilla.

Kestävä kehitys, ilmasto, luonnon monimuotoisuus, energia ja Itämeri

Ilmastokysymys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Meillä on yhteinen vastuu maailmastamme ja ympäristöstämme. Kestävä tulevaisuus edellyttää selkeää politiikkaa, joka kannustaa ekologisiin investointeihin sekä kestävään elämäntapaan ja tuotantoon.

%d bloggers like this: