Rakennetaan tulevaisuudenuskoa

TÄSSÄ AJASSA tuntuu erittäin tärkeältä kantaa vastuuta toimivasta demokratiasta. Murrosten ajassa, on tärkeää tehdä tulevaisuuden päätöksiä ilmaston pelastamiseksi, kansainvälisen yhteistyön vahvistamiseksi, rauhan ja turvallisuuden turvaamiseksi sekä sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi.

OLEMME ONNEKKAITA, että saamme elää hyvässä maassa. Investoimalla koulutukseen – kulttuuriin, koulutukseen ja tieteeseen – rakennamme vahvan sosiaalisen pääoman antaaksemme jokaiselle lapselle hyviä työkaluja elämään. Kulttuuri ja tieto lisäävät ymmärrystämme toisistamme ja torjuvat ennakkoluuloja. Pelko ja uhkakuvat eivät saa työntää meitä toisiaan vastaan. Ihmiset ovat suurin voimavaramme.

POLITIIKKASSA haluan taistella voimia vastaan, jotka häikäilemättä hyödyntävät pelkoa ja turvattomuutta omaksi hyödykseen, sulkevat silmänsä sodalta, köyhyydeltä tai ilmastohaasteilta, jotka syrjäyttävät ihmisiä yhteisöstä alkuperän perusteella tai puolustavat itsekkäästi omia etujaan. muiden kustannuksella.

Eduskuntavaalit 2023

Tässä ajassa tuntuu erittäin tärkeältä kantaa yhteiskunnallista vastuuta toimivasta demokratiasta. Elämme vakavia aikoja, ja nyt tulee tehdä suuria tulevaisuuden päätöksiä ilmaston pelastamiseksi, kansainvälisten yhteistyörakenteiden ja -normien säilyttämiseksi, rauhan ja turvallisuuden takaamiseksi sekä sukupuolten tasa-arvon saavuttamiseksi. Päätöksentekijänä haluan olla rohkea ja luoda uskoa tulevaisuuteen. 

Olen valmis jatkamaan työtäni kansanedustajana ja puolustamaana minulle tärkeitä arvoja, myös kun politiikassa tuulee. Tarvitsemme päättäjiä, jotka määrätietoisesti vievät meitä eteenpäin. Haluan jatkossakin olla vahva vastavoima politiikan ahdasmielisille ja ihmisvastaisille voimille, jotka kasvattavat pelkoa ja kateutta ihmisryhmien välillä. Olen eduskuntavaaliehdokas Helsingin vaalipiirissä.

Rauha, turvallisuus ja kansainvälinen yhteistyö

Elämme vakavaa ja poikkeuksellista aikaa. Ukrainan sota muistuttaa meitä suomalaisia ​​sodan uhkasta eri tavalla kuin ennen ja se on järkyttänyt perusturvallisuuden tunnetta. Pelolla ja vihalla voit voittaa valtaa, mutta et rauhaa. Pohjoismaiden tulee työskennellä sellaisen Naton puolesta, joka ajaa arvojamme ja joka vahvistaa Natoa monipuolisesti.

Kestävä kehitys, ilmasto, luonnon monimuotoisuus, energia ja Itämeri

Ilmastokysymys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Meillä on yhteinen vastuu maailmastamme ja ympäristöstämme. Kestävä tulevaisuus edellyttää selkeää politiikkaa, joka kannustaa ekologisiin investointeihin sekä kestävään elämäntapaan ja tuotantoon.

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ihmisoikeudet

Naisliikkeellä on ollut suunnaton merkitys historiassamme. On ymmärretty, että tulee tehdä työtä yhdessä, jotta saavutetaan uskottavuus ja toivo paremmasta tulevaisuudesta. Ihmis-oikeuksia on suojeltava joka päivä. On tärkeää, että jatkamme systemaattista työtä rasismin, vihapuheen ja disinformaation torjumiseksi kaikilla tasoilla.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: