Hållbarhet, klimatet, biodiversitet, energi och Östersjön

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Vi har ett gemensamt ansvar för vår jord och för vår miljö. En hållbar framtid förutsätter en tydlig politik som sporrar till ekologiska investeringar, en hållbar livsstil och produktion.

Vi måste stoppa uppvärmningen av vår jord. Varningsklockorna har länge ringt och vi politiker bör handla nu. För mig är klimatfrågan en stark uppmaning att kavla upp ärmarna och åstadkomma resultat. Politik är att vilja och vi måste vilja tänka klimatsmart i alla politiska beslut som vi fattar. 

Det är viktigt att beslutsfattare också tydligt säger ut att vi axlar detta ansvar. Att ändra vår livsstil kan kännas svårt, men vi har alla möjligheter att kombinera miljösmarta lösningar med både ekonomi och livskvalitet. Om däremot ingenting görs kan en ohejdad uppvärmning innebära ekonomiska och mänskliga katastrofer av oanade mått. 

Vi har lyckligtvis mycket hjälp av ny teknologi för att t.ex. göra bilarna utsläppsfria och för att effektivisera vår energianvändning. Vi behöver göra det enkelt att välja det som är bäst både för miljö och människa, och vi måste främja miljösmarta val. Vi måste stoppa förlusten av biologisk mångfald och arbeta för ett renare Östersjön.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: