Rasismia vastaan

Meidän on pysäytettävä vihan ja rasistisen asenteen kehitys vähemmistöjä kohtaan. Vähemmistöt rikastavat yhteiskuntaa ja ovat tärkeä osa vahvaa inhimillistä pääomaa.

Työskentelen avoimen ja osallistavan yhteiskunnan puolesta, jossa ihmiset voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja toteuttaa tavoitteitaan taustasta, sukupuolesta, kehitysvammasta, uskonnosta, etnisestä alkuperästä, iästä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Jokaisella pitää olla samat mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. 

On aika miettiä, miten vähemmistöt saisivat mahdollisuuden niin työelämässä kuin yhteiskunnassa. Osallistava ja turvallinen yhteiskunta edellyttää nollatoleranssia rasismille ja vihapuheelle. 

Me tarvitsemme poliitikkoja, joilla on rohkeutta väittää vastaan, kun kyseessä ovat stereotypiat etnisiä ryhmiä ja muita vähemmistöjä kohtaan. Kun luottamusta ja hyviä suhteita luodaan erilaisten sosiaalisten ryhmien välille, ehkäisemme väkivaltaa ja jopa radikalisoitumista.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: