Eva

DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA har varit en röd tråd i min karriär – som riksdagsledamot i sexton år, som omsorgsminister i två år, som diplomat och särskild representant för Organisationen för säkerhet och samarbete OSSE i tre år samt som minorotetsombudsman i fem år.

I OSSE var mitt uppdrag att som diplomat leda och koordinera arbetet för att bekämpa människohandel i alla 57 medlemsländer – alla stater i Europa, de före detta sovjetrepublikerna i Kaukasien och Centralasien samt USA och Kanada i Nordamerika.

Under åren 2010-2014 har jag varit Finlands minoritetsombudsman, och från januari 2015 diskrimineringsombudsman med ett bredare övervakningsmandat. Ombudsmannen är en oberoende myndighet vars uppgift är att främja jämlikhet, eller s.k. likabehandling, och att övervaka ickediskriminering. Vem som helst får lämna in en klagan om hen har blivit diskriminerad. Ombudsmannen utreder fallet och ger vid behov rekommendationer om hur saken skall korrigeras.

Ombudsmannen är dessutom nationell rapportör mot människohandel. Tyvärr förekommer detta både i arbetslivet och för sexuellt utnyttjande också hos oss i Finland. Vi är inte längre, och har kanske inte heller någonsin varit, helt skyddade mot dylika globala fenomen, såsom internationell brottslighet.

Några plock ur min karriär

Jag var riksdagsledamot under fyra perioder under åren 1991-2006.

Åren 1995-1999 var jag ordförande för svenska riksdagsgruppen och under min tid i riksdagen var jag medlem i bl.a. miljöutskottet, stora utskottet, utrikesutskottet (viceordförande), finansutskottet samt social- och hälsovårdsutskottet.

Åren 1999-2000 och 2002-2003 var jag omsorgs- och jämställdhetsminister i Paavo Lipponens II regeringen.

Under Finlands ordförandeskap i EU 1999 blev jag den första ministern i EU:s historia att leda ett ministerrådsmöte på svenska.

Åren 2007–2010 fungerade jag som diplomat och särskild representant för bekämpning av människohandel vid Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Under den tiden bodde jag med min familj i Wien.

2009 fick jag av Frankrikes president utmärkelsen ’Chevalier de legion d'honneur’, dvs. jag blev medlem av franska hederslegionen.

2009-2013 var jag medlem av FN:s permanenta forum för ursprungsfolk (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues).

En spännande händelse var när jag sommaren 2011 belönades av USA:s utrikesminister Hillary Clinton för mitt arbete mot människohandel både i Finland och globalt (TIP Hero).

För tillfället representerar jag Finland i Asia-Europe Foundation (ASEF) i anslutning till ASEM. Det är en internationell stiftelse vars syfte är att främja samarbete mellan Asien och Europa genom internationellt kulturutbyte

Nuvarande förtroendeuppdrag: Ordförande för Yhteiset lapsemme, styrelsemedlem i förenigen Sjukhusclownerna, styrelsemedlem i Samfundet Folkhälsan, ordförande för Folkhälsans landskapsförening i Nyland, medlem i Arcadas förvaltningsråd, styrelsemedlem i Suomi-seura och viceordförande i Helsingin turvakoti.

Eva Biaudet 2015