Talous, hyvinvointiyhteiskunta
ja hyvinvointi

Uskon tulevaisuuteen ja siihen, että voimme yhdessä ratkaista ongelmat. Kaikki päätökset, joita teemme, eivät ole miellyttäviä, mutta tärkeintä on, että jokaisella on osallistumisen ja oikeudenmukaisuuden tunne sekä halu saavuttaa muutoksia.

Vastuullinen, kestävä ja pitkäaikainen talouspolitiikka on perusedellytys hyvinvoinnin turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Koulutuksen korkea laatu on Suomen suurin kilpailuetu. Meidän pitäisi ylläpitää ja kehittää koulutuksen tasoa ja luoda edellytykset luovuudelle sekä uskoa yrittäjyyteen. Meidän pitää uskoa itseemme ja uskaltaa olla parhaita markkinoidessamme ideoitamme ja osaamistamme. 

Inhimillinen pääoma on myös suuri kilpailuetu Suomessa. Maamme ikärakenne on epäsuotuisa ja suuri osa väestöstä on eläköitynyt. Lisääntynyt maahanmuutto ja maahanmuuttajien parempi integraatio luovat edellytykset sille, että Suomi kehittyy taloudellisesti. Silti edes maahanmuuttajien oleskelulupien nopeat käsittelyt eivät takaa suomalaisille yrityksille ulkomaista työvoimaa, jollei Suomea nähdä ennakkoluulottomana yhteiskuntana, jossa ulkomaiset asiantuntijat tuntevat olevansa tervetulleita.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: