Kestävä kehitys, ilmasto, luonnon monimuotoisuus, energia ja Itämeri

Ilmastokysymys on yksi aikamme suurimmista haasteista. Meillä on yhteinen vastuu maailmastamme ja ympäristöstämme. Kestävä tulevaisuus edellyttää selkeää politiikkaa, joka kannustaa ekologisiin investointeihin sekä kestävään elämäntapaan ja tuotantoon.

Ilmaston lämpeneminen on lopetettava. Varoituskellot ovat soineet jo pitkään, ja poliitikkojen on aika ryhtyä sanoista tekoihin. Ilmastokysymys on saanut minut käärimään hihani tulosten saavuttamiseksi. Politiikka on tahtomista ja meidän pitää tahtoa ajatella ilmastonmuutosta kaikissa poliittisissa päätöksissä. On tärkeää, että myös päättäjät ilmoittavat selkeästi, että he ottavat vastuun ilmastonmuutoksesta. 

Elämäntavan muuttaminen voi olla vaikeaa, mutta meillä on kaikki mahdollisuudet yhdistää ympäristöystävällisiä ratkaisuja sekä talouden että elämänlaadun kanssa. Jos jatkuvalle lämpenemiselle ei tehdä mitään, se voi aiheuttaa ennennäkemättömiä taloudellisia ja ihmisiin kohdistuvia katastrofeja. 

Meillä on onneksi uuden teknologian tuomat mahdollisuudet, joiden avulla voimme esimerkiksi rakentaa päästöttömiä autoja, jolloin energian käyttö tehostuu. Meidän on selkeästi edistettävä ympäristöystävällisiä valintoja, sellaisia jotka ovat hyväksi niin ympäristölle kuin ihmisillekin.Meidän pitää kantaa vastuuta luontokadon torjumisessa ja Itämeremme puhdistamisessa.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: