Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ihmisoikeudet

Naisliikkeellä on ollut suunnaton merkitys historiassamme. On ymmärretty, että tulee tehdä työtä yhdessä, jotta saavutetaan uskottavuus ja toivo paremmasta tulevaisuudesta. Ihmisoikeuksia on suojeltava joka päivä. On tärkeää, että jatkamme systemaattista työtä rasismin, vihapuheen ja disinformaation torjumiseksi kaikilla tasoilla.

Työskentelen feministinä kasvattaakseni tasa-arvoa naisten ja miesten välillä. Tasa-arvotyössä joutuu ”sukupuolisilmälasien” avulla katsomaan, minkälaisia seurauksia päätöksillä on eri sukupuolille. Sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen on kaikkien etu. Tasa-arvoa estävien rakenteiden näkeminen ja muuttaminen on järjestelmällistä työtä, johon niin mielipidevaikuttajien, yritysjohtajien kuin poliittisten johtajien tulee sitoutua. 

Vastuu työn ja perheen yhdistämisestä on edelleen naisten harteilla. Tämä näkyy mm. yksipuolisena perhevapaiden jakautumisena, joka johtaa naisten kohdalla huonompiin uramahdollisuuksiin, pienempiin palkkoihin ja myöhemmin huonompiin eläkkeisiin. Mikäli palkkaerot, lasikatto ja sukupuolen mukaan eritetyt työmarkkinat poistetaan, lahjakkaat naiset pääsevät etenemään urallaan ja antamaan panoksensa yhteiskunnan ja talouden kehittymiselle.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: