Mot rasism och vulgärnationalism

Vi måste vända utvecklingen då det gäller hatet och den rasistiska inställningen till minoriteter. Minoriteter berikar samhället och utgör en viktig del av ett starkt humankapital. 

Jag arbetar för ett öppet och inkluderande samhälle där människor kan känna sig trygga och förverkliga sina ambitioner oavsett bakgrund, kön, funktionsnedsättning, religion, etnicitet, ålder eller sexuell läggning. Alla bör ha samma möjligheter att växa och utvecklas. Samhället och arbetslivet bör bli bättre att inkludera minoriteter.  Ett mer inkluderande och tryggt samhälle förutsätter en entydig nolltolerans mot rasism och hatretorik, och politiker som har kurage att argumentera mot stereotypier och hets mot etniska och övriga minoriteter. Genom att skapa tillit och goda relationer mellan olika samhällsgrupper förebygger vi alla typer av våld, även våldsam radikalisering.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: