Ekonomi, välfärd och välmående

Jag tror på framtiden och att vi kan lösa problemen om vi jobbar tillsammans. Alla beslut kommer inte att vara trevliga, men det viktiga är att alla har en känsla av delaktighet och rättvisa då man genomför förändringar, att man har en vilja att åstadkomma någonting.

En ansvarsfull, hållbar och långsiktig ekonomisk politik är grundförutsättningen för att kunna säkra och utveckla vår välfärd. Den höga kvaliteten på vår utbildning är den största konkurrensfördelen som Finland har. Vi bör upprätthålla och utveckla nivån på utbildningen och skapa förutsättningar för mera kreativitet och tro på entreprenörskap. Vi ska tro på oss själva och våga bli bäst på att marknadsföra våra idéer och vårt kunnande. 

Vårt mänskliga kapital är vår konkurrensfördel. Finlands åldersstruktur är ogynnsam och den största delen av befolkningsökningen finns bland de pensionerade. En ökad invandring och bättre integration av invandrare skapar förutsättningar för Finland att utvecklas ekonomiskt. 

Men även de snabbaste procedurerna för uppehållstillstånd för arbetskraftsinvandrare garanterar inte utländska experter till finländska företag om vi inte ser till att vi är ett välkomnande och fördomsfritt samhälle.

%d bloggers like this: