Vi bygger en tro på framtiden

EN AV DE STORA UTMANINGARNA för politiken idag är de populistiska och bakåtsträvande rörelserna i Finland och Europa. Jag vill arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. Jag vill att vi väljer bort den politik som bygger på rädsla och att vi istället skapar en tro på framtiden. Vi måste stoppa hatet och rasismen. Minoriteter berikar samhället och för ett starkt humankapital behövs alla. Människorna är vår viktigaste resurs. Det är också varje ung persons rättighet att få en bra utbildning. Finland måste leva upp till sitt goda rykte i jämställdhetsfrågor – vårdansvaret i familjen bör delas jämt.

KLIMATFRÅGAN är vår största politiska utmaning. Vi har ett gemensamt ansvar för jorden och miljön. En hållbar utveckling förutsätter en tydlig politik som sporrar till ekologiska och klimatsmarta investeringar, samt en hållbar livsstil och produktion. Det här är också grunden för en långsiktig ekonomisk politik, som säkrar vår välfärd.

JAG HAR EN LÅNG ERFARENHET av politik, men också av världen utanför, bland annat tack vare att jag har verkat som diplomat för OSSE i Wien samt minoritets- och diskrimineringsombudsman i Finland. År 2011 belönades jag av USA:s dåvarande utrikesminister Hillary Clinton för mitt arbete mot människohandel. Jag är mamma till fyra barn samt född och uppvuxen i Helsingfors.

DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA har alltid varit en röd tråd i min karriär – som riksdagsledamot, omsorgsminister och diplomat. Detta arbete vill jag fortsätta arbeta med även i fortsättningen. Politiken är det centrala verktyget för att förändra samhället. Att tro på politiken är att tro på demokratin.

 • Riksdagsledamot 1991–2006, 2015–
 • Ordförande för SFP:s partifullmäktige
 • Medlem i utrikesutskottet
 • Medlem i stora utskottet
 • Fullmäktigeledamot i Helsingfors
 • Ordförande för Kvinnoorganisationernas centralförbund i Finland, KOC (Naisjärjestöjen keskusliitto NJKL)
 • Ordförande för WWFs förvaltningsråd
 • Ordförande för Våra gemensamma barn rf (Yhteiset Lapsemme ry)
 • Ordförande för Folkhälsan i Nyland
 • Omsorgsminister 1999–2000, 2002–2003
 • Diplomat och särskild representant för bekämpning av människohandel vid OSSE (Wien) 2006-2009
 • Minoritetsombudsman 2010-2014
 • Diskrimineringsombudsman 2015
 • Ordförande för Asia-Europe foundation (ASEF) 2016-2017

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggers like this: