Politiikka

Talous

Vastuullinen, kestävä ja kaukonäköinen talouspolitiikka on perusedellytys hyvinvointimme turvaamiseen ja kehittämiseen. Nyt kokemiimme talousongelmiin ei ole olemassa pikalääkkeitä. Koulutuksen korkea laatu on Suomen suurin kilpailuetu. Meidän tulee säilyttää ja kehittää koulutustasoamme ja luoda edellytykset suuremmalle luovuudelle ja luottamukselle yrittäjyyteen. Meidän tulee uskoa itseemme ja uskaltaa olla parhaita markkinoidessamme ideoitamme ja osaamistamme. Inhimillinen pääomamme on kilpailuvalttimme. Lue lisää »

Tasa-arvo

Feministinä teen työtä naisten ja miesten välisen tasa-arvon lisäämiseksi. Politiikassa tasa-arvotyö merkitsee sitä, että pannaan sukupuolisilmälasit päähän ja tunnistetaan, millaisia sukupuoleen liittyviä vaikutuksia päätöksillä on. Tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta estävien struktuurien havaitseminen ja muuttaminen on systemaattista työtä, johon mielipidejohtajien, yritysjohtojen ja poliittisten johtajien tulee sitoutua. Lue lisää »

Nollatoleranssi rasismille

Teen töitä avoimen ja vastaanottavan yhteiskunnan puolesta, jossa ihmiset voivat tuntea olonsa turvallisiksi ja pyrkiä tavoitteisiinsa taustasta, sukupuolesta, vammaisuudesta, uskonnosta, etnisyydestä, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta. Kaikilla tulee olla samat mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä.Lue lisää »

Nuoret

Monet nuoret lähtevät koulusta tietämättä, miten he selviävät yhteiskunnassa. Tämä näkyy konkreettisesti eräässä yhteiskunnan suurimmista ongelmista – nuorisotyöttömyydessä, ulkopuolisuudessa ja syrjäytymisessä. Nuorisotyöttömyys on vakava uhka, joka voi johtaa ulkopuolisuuteen ja mahdolliseen syrjäytymiseen. Mitä kauemmin työttömyyttä kestää tai jos työuraa ei koskaan ole edes aloitettu, sitä vaikeampaa on päästä työelämään.Lue lisää »
Eva Biaudet 2015