Olen palannut

OLEN PALANNUT politiikkaan muutaman vuoden tauon jälkeen. Olen ehdolla eduskuntaan, koska uskon ja tiedän, että politiikka on keskeinen työväline yhteiskunnan muuttamisessa. Poliitikon tulee olla rohkea ja seistä periaatteidensa takana, jotta saadaan aikaan parempi maailma meille kaikille.

Poliitikko ei ole jonkin tietyn ryhmän edunvalvoja, vaan hän luo kompromissiratkaisuja, joissa otetaan huomioon erilaiset edut, myös vähemmistöjen oikeudet. Poliitikon tulee olla hyvä tekemään yhteistyötä muiden ihmisten kanssa – se onkin kenties kaikkein tärkein ominaisuus. Poliitikkona on tunnustettava tosiasiat ja uskallettava analysoida päätösten seurauksia. Toisinaan on myös uskallettava tehdä valintoja, joiden tulokset ovat epävarmoja tai epäsuosittuja. Juuri näissä tilanteissa politiikkaa tarvitaan, myös pienemmissä päätöksissä. Järkevän tulevaisuusvision toteutuminen vaatii avoimuutta uusille ideoille ja uusille tavoille toteuttaa niitä.

Julkisen sektorin on toimittava yhdessä yksityisen sektorin kanssa. Palvelut tulee suunnitella käyttäjien tarpeiden pohjalta. Hallinnon organisaation tulee palvella tätä tarkoitusta. Suomen tulee olla maailman paras maa lapsille. Yhteiskunnan tulee aina pitää huolta pienimmistään – lapsista ja nuorista. Koulu ja koulutus muodostavat yhteiskunnan kivijalan. Jokaisella lapsella tulee olla oikeus hyvään koulutukseen. Jokaista lasta tulee kunnioittaa ja käsitellä yksilönä, syrjimättä. Aikuisten on taattava lapselle turvallinen ympäristö – perheessä, päiväkodissa ja koulussa. Yhteiskunnalla tulee edelleen olla valmiudet puuttua lastensuojeluun.

Poliittisten ratkaisujen tulee olla kaukonäköisiä ja kestäviä niin sosiaalisesti, ekologisesti kuin taloudellisestikin. Talouspolitiikka tulee pitää oikeudenmukaisena, ihmisiä tulee kohdella tasavertaisesti, ja meidän tulee voida luottaa yhteiskunnan perustoimintoihin, kuten siihen, että poliisi ja oikeuslaitos toimivat myös tulevaisuudessa.

Yhteiskuntamme kehittyy ainoastaan vuorovaikutuksessa yksilöiden ja kulttuurien välillä. Innovaatioita syntyy, kun eri kulttuurit ja ihmiset kohtaavat avoimessa ja vastaanottavaisessa yhteiskunnassa. Innovaatiot ja yrittäjyys tulee kokea välttämättömiksi ja positiivisiksi asioiksi, ja meidän on eri tavoin helpotettava sitä, että ihmiset, niin nuoret kuin vanhatkin, uskaltavat ryhtyä yrittäjiksi.

Mutta myös julkisen sektorin sisällä tarvitaan tilaa luovuudelle ja innovaatioille. Puhumme usein eri alojen yhteistyön tarpeesta, mutta tuloshakuisuus kapeissa ”budjettiraameissa” ei tue yhteistyötä. Budjetinlaadintaprosessia tulee kehittää siten, että se tukee strategisempia ja monipuolisempia hankkeita. Virkamiesten, jotka onnistuvat luomaan tehokkaita ja innovatiivisia malleja, tulee saada mahdollisuus sijoittaa osa säästöistä uudelleen uusiin kehityshankkeisiin. Myös terveydenhuollossa hoitajien tulee kyetä vaikuttamaan työhönsä, jotta se olisi tyydyttävämpää. 

Eva Biaudet 2015